Integration til brugerdefineret applikation#

For at integrere NetHSM i egne brugerdefinerede applikationer er der klientbiblioteker til rådighed til næsten alle programmeringssprog, herunder JavaScript, C++ og Python for eksempel. Vi anbefaler derfor at bruge OpenAPI Generator.

For at få en liste over alle tilgængelige sprog skal du indtaste

$ docker run --pull --rm -ti openapitools/openapi-generator-cli list -i stable

Derefter kan du generere NetHSM-klienten til dit programmeringssprog på følgende måde:

$ docker run --rm -ti -v "${PWD}/out:/out" openapitools/openapi-generator-cli generate -i=https://nethsmdemo.nitrokey.com/api_docs/gen_nethsm_api_oas20.json -o out -g javascript

Den genererede klientkode, i dette eksempel JavaScript, vil blive oprettet i mappen ./out/. Denne mappe indeholder også den nødvendige dokumentation for, hvordan den skal bruges.