Adgangskoder#

Indtil videre understøttes kun engangsadgangskoder (TOTP og HOTP).

For en liste over hjemmesider, der understøtter OTP, se dongleauth.com.

Anvendelse#

Indgange er opdelt i to kategorier: ubeskyttede (vist som en åben lås) og beskyttede (vist som en lukket lås). Ubeskyttede poster kan tilgås direkte. Beskyttede poster kan kun tilgås med PIN-koden.

Du kan vælge at oprette en beskyttet post ved at markere afkrydsningsfeltet »Beskyt med PIN«, når du tilføjer en ny post.

Du har også mulighed for at kræve brugertilstedeværelse i form af et påkrævet tryk på Nitrokey 3 for at få adgang til posten ved at markere afkrydsningsfeltet »Kræv brugertilstedeværelse«.