Adgangskoder#

Adgangskoder kan bestå af:

  • Login

  • Adgangskode

  • Kommentar (f.eks. en henvisning til en hjemmeside)

  • OTP (HOTP eller TOTP)

Alle felter er valgfrie og kan til enhver tid redigeres og tilføjes ved hjælp af knappen »Rediger«.

For en liste over hjemmesider, der understøtter OTP, se dongleauth.com.

Anvendelse#

Indgange er opdelt i to kategorier: ubeskyttede (vist som en åben lås) og beskyttede (vist som en lukket lås). Ubeskyttede poster kan tilgås direkte. Beskyttede poster kan kun tilgås med PIN-koden.

Du kan vælge at oprette en beskyttet post ved at markere afkrydsningsfeltet »Beskyt med PIN«, når du tilføjer en ny post.

Du har også mulighed for at kræve brugertilstedeværelse i form af et påkrævet tryk på Nitrokey 3 for at få adgang til posten ved at markere afkrydsningsfeltet »Kræv brugertilstedeværelse«.