Tilslut ekstern lagring#

Advarsel

Eksterne lagerdrev uden ekstern strømforsyning må IKKE tilsluttes til USB-stikkene. Ellers kan dette føre til tab af data på den interne harddisk. Brug altid eksterne lagerdrev med en separat strømforsyning sammen med NextBox.

Krav#

  • et eksternt lagringsdrev med separat strømforsyning

  • det eksterne lager skal være formateret med et understøttet filsystem (f.eks. ext3, ext4 eller XFS)

Konfiguration#

  • Tilslut dit eksterne lager til din NextBox

  • Skift til NextBox Administration App

  • Vælg »Lagerstyring«

  • Klik på plus-tegnet for at montere lageret

Bemærk

Hvis du vil dele mapper med flere brugere, skal du installere appen »Gruppemapper« og klikke på de tre punkterede symboler og »Del« for at gøre den tilgængelig for andre brugere. (Som det sidste billede viser)

Lagringskonfiguration
Opbevaring Mount
Installer appen Gruppemapper