Tilslut ekstern lagring#

Advarsel

Eksterne lagerdrev uden ekstern strømforsyning må IKKE tilsluttes til USB-stikkene. Ellers kan dette føre til tab af data på den interne harddisk. Brug altid eksterne lagerdrev med en separat strømforsyning sammen med NextBox.

Krav#

  • et eksternt lagringsdrev med separat strømforsyning

  • det eksterne lager skal være formateret med et understøttet filsystem (f.eks. ext3, ext4 eller XFS)

Konfiguration#

  • Tilslut dit eksterne lager til din NextBox

  • Skift til NextBox Administration App

  • Vælg »Lagerstyring«

  • Klik på plus-tegnet for at montere lageret

Bemærk

Hvis du vil dele mapper med flere brugere, skal du installere appen »Gruppemapper« og klikke på de tre punkterede symboler og »Del« for at gøre den tilgængelig for andre brugere. (Som det sidste billede viser)

Lagringskonfiguration
Opbevaring Mount

Tillad adgang fra appen Filer#

Som et ekstra krav skal harddisken have adgangstilladelser til 777 eller ejes af bruger- og gruppe-id 32. Hvis harddisken er monteret lokalt på din vært, er den nemmeste måde bare at gøre chmod 777 /path/to/mounted/hard-disk som root.

For at give direkte adgang til det monterede eksterne lager via Nextcloud-appen »Files« skal appen External storage support installeres fra Nextcloud App Store. Der skal det korrekte monteringspunkt, der er angivet i »Storage Management« i NextBox-appen, gøres tilgængeligt. Som vist på dette skærmbillede:

Indstillinger for understøttelse af ekstern lagring

Erstat /media/extra-1 med det mountpoint, der findes i »Storage Management«. Med ovenstående konfiguration skal den eksterne harddisk nu være tilgængelig som »Local« i Files App.