Ændring af IMEI#

For at kunne ændre IMEI på din enhed er softwaren blue merle forudinstalleret.

Bemærk

Når du har udført en fabriksnulstilling, skal du geninstallere blue-merle.

Der er forskellige måder at ændre IMEI på. Den enkleste er at bruge tooglen på siden af NW750:

  1. Slå hardwareknappen til.

  2. Følg instruktionerne på displayet, som vil bede dig om at udskifte SIM-kortet til sidst.

  3. Når du har udskiftet SIM-kortet, skal du dreje på knappen igen. Dette ændrer IMEI og slukker din enhed.

  4. Du bør ændre din geografiske placering, før du starter op igen.

For flere detaljer se denne dokumentation.

Bemærk

Af og til kan kommandoer, der udføres på enheden, tage længere tid end forventet. Det kan medføre, at displayet slukker (standby) i et par sekunder, før den forventede slutmeddelelse vises (f.eks. instruktioner om at udskifte SIM-kortet). Vent, til den sidste besked vises, før du trykker på kontakten igen. Hvis der ikke vises nogen besked efter et minut, kan scriptet være afsluttet, eller du kan have overset beskeden. I dette tilfælde skal du trække i kontakten for at fortsætte/genstarte processen.