Brug af Nitrokey 3 med nitropy#

nitropy kan bruges til at liste og administrere Nitrokey 3-enheder.

Installation#

Se ` denne vejledning <https://docs.nitrokey.com/software/nitropy/all-platforms/installation>`_ for instruktioner om installation af pynitrokey.

Notering af Nitrokey 3 enheder#

Brug nitropy ls eller nitropy nk3 list til at få vist en liste over alle tilsluttede enheder:

$ nitropy list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey FIDO2' keys
:: 'Nitrokey Start' keys:
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

$ nitropy nk3 list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

Søgning efter oplysninger om enheden#

Følgende kommandoer er i øjeblikket tilgængelige til at søge oplysninger om enheden:

 • nitropy nk3 version: forespørger enhedens firmware-version

  $ nitropy nk3 version
  Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
  v1.0.0
  

Arbejde med flere enheder#

Hvis der er tilsluttet flere Nitrokey 3-enheder, kan du bruge indstillingen --path til at vælge en af dem. Hvis du vil bestemme stien til en enhed, skal du bruge kommandoen nitropy ls eller nitropy nk3 list.

$ nitropy nk3 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
Error: Multiple Nitrokey 3 devices found -- use the --path option to select one

$ nitropy nk3 list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw4: Nitrokey 3 DD59A7F00CCB715DB515F83C346CA8AD
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

$ nitropy nk3 --path /dev/hidraw3 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
v1.0.0

$ nitropy nk3 --path /dev/hidraw4 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
v1.0.1

Fejlfinding#

Hvis du vil diagnosticere problemer med din Nitrokey 3-enhed, kan du bruge kommandoen nitropy nk3 test. Den udfører en række tests for at bestemme enhedens tilstand.

Hvis testene er vellykkede, udskrives en oversigt over trinene:

$ nitropy nk3 test
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
Found 1 Nitrokey 3 device(s):
- Nitrokey 3 at /dev/hidraw3

Running tests for Nitrokey 3 at /dev/hidraw3

[1/3]  UUID query           SUCCESS     [not supported]
[2/3]  Firmware version query     SUCCESS     v1.0.0
Please press the touch button on the device ...
Please press the touch button on the device ...
[3/3]  FIDO2              SUCCESS

3 tests, 3 successful, 0 skipped, 0 failed

Summary: 1 device(s) tested, 1 successful, 0 failed

Hvis en test mislykkes, indeholder fejlmeddelelsen stien til en logfil med detaljerede oplysninger. Denne logfil skal medsendes i supportanmodninger.

Hvis du har indstillet en FIDO2-pin til din enhed, skal du bruge indstillingen --pin:

$ nitropy nk3 test --pin 1234