Fabriksnulstilling#

PIV-applikationen kan nulstilles til fabriksindstillingerne. Den kan kun nulstilles, hvis PIN og PUK er spærret.

Advarsel

En fabriksnulstilling af PIV-applikationen vil slette alle private nøgler og certifikater.

Nulstillingen til fabriksindstillingerne kan udføres på følgende måde.

nitropy nk3 piv factory-reset