Firmwareopdatering#

(Nitrokey Pro 2 - Linux)

Denne vejledning beskriver, hvordan du opdaterer firmwaren på Nitrokey 3.

Advarsel

Denne vejledning er stadig i en eksperimentel tilstand!

Vigtigt

Opdatering kan føre til tab af data, så sørg for, at du har aktiveret korrekte backup-loginmetoder og/eller sørg for, at Nitrokey Pro ikke er den eneste måde at autentificere/2FA på for dine programmer/tjenester.

Sådan opdaterer du#

Vigtigt

Afbryd aldrig Nitrokey 3 eller afbryd processen under opdatering, da dette sandsynligvis vil gøre din enhed ubrugelig!

  1. Sørg for, at du har den nyeste pynitrokey-version installeret, se venligst installationsvejledningen for dit operativsystem.

  2. Download det seneste stabile firmware-image.

Vigtigt

Til produktionsbrug bør du vælge den seneste stabile version (altså kun versioner, der ikke indeholder f.eks. »pre-release« eller »RC«).

  1. For at anvende opdateringen skal du køre:

$ nitropy pro enable-update
$ nitropy pro update nitrokey-pro-firmware-<version>.bin

Alternativ opdateringsmetode#

Alternativt kan dfu-util bruges til firmwareopdatering:

  1. Installer dfu-util

Binaries til Windows er tilgængelige på:
Til macOS er binære filer tilgængelige via Homebrew:

Kun MacOS: Installer dfu-util via Homebrew

brew install dfu-util
  1. Brug Nitrokey App v1.5-RC7 eller højere til at ændre Nitrokey Pro’s opstartstilstand til opdateringstilstand.

  2. Nu følgende kommando for at anvende opdateringen

$ dfu-util -D update_binary.bin
  1. Boottilstanden kan nu ændres igen med Nitrokey-appen.

Fejlfinding#

Udgave: libnitrokey kunne ikke findes.

Hvis libnitrokey ikke kunne findes automatisk, kan stien til den angives med env. variablen:

$ env LIBNK_PATH=/libnk/path/libnitrokey.so nitropy pro enable-update

Du kan finde libnitrokey på dit system ved at bruge:

$ locate libnitrokey.so
Problem: Jeg får permission denied for /dev/hidrawX under opdatering.

Det betyder sandsynligvis, at din bruger ikke har de nødvendige tilladelser til at læse og skrive på enheden. Kontroller, at du har oprettet de korrekte `udev-regler`_. Hent dette udev-rules-sæt, og placer det i din udev-regelsmappe (f.eks. /etc/udev/rules.d). Tag derefter din Nitrokey 3 ud af USB-stikket og kør: udevadm control --reload-rules && udevadm trigger eller genstart din maskine. Herefter burde opdateringen fungere uden problemet med tilladelser.