Nitrokey Passkey#

Nitrokey Passkey ir Nitrokey FIDO2 aizstājējs. Tā pamatā ir Nitrokey 3 izmantotās tehnoloģijas un ietvars. Jaunākās laidiena piezīmes atrodamas GitHub.

Vairāk ar FIDO2 saistītas dokumentācijas skatiet FIDO2 lapās.

Pašlaik ir pieejama tikai viena programmaparatūras versija, tāpēc nav nepieciešams atjaunināt programmaparatūru.