NetHSM#

Deze documentatie beschrijft de NetHSM-software en -hardware.

De NetHSM software kan worden gebruikt op de NetHSM hardware, of als Docker container. Deze documentatie behandelt alleen de Docker-container in het hoofdstuk Integratie.

De NetHSM-software beschikt over een REST API om installatie, beheer en operationele taken uit te voeren. De aanbevolen manier om de REST API te gebruiken is via de nitropy tool. Als alternatief kan curl worden gebruikt om HTTP-verzoeken naar de REST API te sturen.

Als u een nieuwe NetHSM-hardware hebt aangeschaft, raadpleeg dan eerst het hoofdstuk Aan de slag. Als u een back-up van een NetHSM wilt herstellen, raadpleeg dan het hoofdstuk Herstel.

Belangrijk

Als u een NetHSM-instantie gebruikt met een zelfondertekend certificaat, bijvoorbeeld met de Docker-container, moet u nitropy of curl opdragen de geldigheid van het certificaat te negeren. Gebruik voor nitropy de optie --no-verify-tls en gebruik voor curl de optie --insecure/-k om de certificaatcontrole over te slaan.

Notitie

De voorbeelden in deze documentatie gebruiken de omgevingsvariabele NETHSM_HOST, die het IP-adres of de URL van de NetHSM bevat. Op een Unix-shell kan de variabele worden ingesteld met het volgende commando.

$ export NETHSM_HOST="<URL-or-IP-address>"