Windows installeren#

  1. Download het Windows-installatieprogramma (MSI-bestand).

  2. Voer het Windows installatieprogramma uit om Nitrokey App 2 op uw systeem te installeren.

  3. Start Nitrokey App 2 vanuit uw toepassingen.

U kunt ook de portable Windows binary downloaden en uitvoeren zonder installatie.