Ponastavitev tovarniške nastavitve#

Vsako funkcijo ključa Nitrokey 3 lahko ponastavite posebej.

FIDO2#

Operacija ponastavitve tovarniških nastavitev izbriše vse (in ustvari nove) tajne ključe FIDO2, shranjene v ključu Nitrokey:

  • orodje nitropija: nitropy fido2 reset (za izvedbo so potrebne pravice skrbnika)

  • Google Chrome: Upravljanje varnostnih ključev prek neposredne povezave: chrome://settings/securityKeys

Gesla#

Statična gesla in enkratna gesla (OTP) lahko ponastavite s nitropy nk3 secrets reset.

OpenPGP#

Kartico OpenPGP lahko ponastavite z GnuPG: gpg --card-edit, nato admin in factory-reset.

Pametna kartica PIV#

Pametno kartico PIV lahko ponastavite z naslednjim ukazom:

opensc-tool -s 00:A4:04:00:0B:A000000308000010000100 -s 00:20:00:80:08:FFFFFFFFFFFFFFFF -s 00:20:00:80:08:FFFFFFFFFFFFFFFF -s 00:20:00:80:08:FFFFFFFFFFFFFFFF -s 00:FB:00:00