Ponastavitev tovarniške nastavitve#

(NitroPad - Qubes OS)

Razlogi za ponastavitev na tovarniške nastavitve#

 • vaš ključ Nitrokey je zaklenjen (npr. zaradi večkratnega napačnega vnosa kode PIN).

 • izgubili ste ključ Nitrokey (v tem primeru boste najprej potrebovali novega).

 • ste sami namestili operacijski sistem (npr. po zamenjavi trdega diska).

 • Operacijski sistem se ne zažene

Opozorilo

Če ponastavite napravo, bodo vsi vaši podatki izgubljeni. Zato pred ponastavitvijo naredite varnostno kopijo podatkov.

Postopek#

 1. Na napravo NitroPad priključite katerikoli pomnilniški disk USB. (Pogon USB potrebujete za shranjevanje varnostnega ključa).

 2. Povežite ključ Nitrokey z napravo NitroPad.

Img1
 1. Vklopite napravo NitroPad.

 2. Izberite „Možnosti“.

Img2
 1. Izberite „OEM-Factory Reset“.

Img3

Opozorilo

Če ponastavite napravo, bodo vsi vaši podatki izgubljeni. Zato pred ponastavitvijo naredite varnostno kopijo podatkov.

 1. Potrdite „OEM Factory Reset“ z „Continue“.

Img4
 1. Vprašali vas bomo, ali želite sami nastaviti kodo PIN uporabnika in skrbnika/TPM. Če želite nadaljevati brez spreminjanja kod PIN, pritisnite Enter.

 2. Nato boste vprašali, ali je treba dodati ročne podatke o uporabniku. Potrdite z „y“ in vnesite svoje ime ter nato e-poštni naslov.

Would you like to set a custom password?[y/N]:
Would you like to set custom user Information for the GnPG key?[y/N]: y
Please enter the following Information...

Real name: "your name"
Email adress: "your email-adress"
Comment:

Checking for USB media...

New value of PCR[5]: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[ xx.xxxxxx] sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ xx.xxxxxx] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through

Checking for GPG Key...

Detecting and setting boot device...

Boot device set to /dev/sda1

Resetting TPM...

Resetting GPG Key...
(this will take a minute or two)
 1. Če uporabljate aplikacijo Nitrokey Storage, morate izbrati pogon. Če so prikazani pogoni /dev/sdb1, /dev/sdc, /dev/sdd1, izberite /dev/sdd1. Če so prikazani pogoni /dev/sdb1, /dev/sdc1, /dev/sdd, izberite /dev/sdb1.

Img5
 1. Preostali del konfiguracije bo opravljen samodejno. Potrdite poznejši ponovni zagon.

Img6
 1. Po ponovnem zagonu je treba ustvariti skrivnost OTP. Postopek potrdite z Enter.

Img7
 1. Potrdite, da je treba ustvariti nove skrivnosti OTP.

Img8
 1. Ob pozivu vnesite skrbniški PIN in geslo TPM. Privzeto je oboje: „12345678“.

Img9
 1. Nato se prikaže meni Start.

slika 10
 1. Pritisnite Enter, da zaženete „privzeti zagon“.

Opomba

Če se prikaže sporočilo, da privzete nastavitve še ne obstajajo, izvedite postopek, opisan v poglavju „Odpravljanje težav: Privzet zagonski meni“.

 1. Ko se operacijski sistem zažene, dokler ni zahtevano geslo za šifriranje, ste končali.

Img11
 1. Na koncu javni ključ PGP s podatkovne kartice kopirajte v računalnik, npr. za uporabo pri šifriranju e-pošte.