Posodobitev vdelane programske opreme v1.4+#

Od različice v1.4 naprej je zaradi osnovnih sprememb v napravi Heads in razporeditve vdelane programske opreme pri posodobitvi potreben dodaten premislek. To velja za naprave NitroPads X230 in T430.

Ali naj posodobim svoj NitroPad?#

Pri posodabljanju vdelane programske opreme na različico 1.4 (brez uporabe zunanje bliskavice) bodo grafična pogovorna okna HEADS nadomeščena z manj priročno besedilno različico.

Če uporabljate Ubuntu, Debian, LinuxMint ali Qubes 4.0, posodobitev vdelane programske opreme po različici 1.3.1 (od danes) ni potrebna. Če uporabljate Qubes 4.1 brez vgrajenih vrat Ethernet, vdelane programske opreme tudi ni treba posodabljati.

Če želite uporabljati Qubes 4.1 ali novejšo različico in vgrajena vrata Ethernet, morate vdelano programsko opremo posodobiti na različico 1.4.

Nasvet

Če HEADS datoteke .npf ne sprejme, verjetno ne uporabljate najnovejše različice HEADS. Torej bodisi 1. posodobite na različico 1.3.1 bodisi razpakirajte datoteko .npf in namesto nje uporabite nastalo datoteko .rom.

Kako lahko posodobim napravo NitroPad?#

Posodabljanje od v1.3.1 naprej poteka na dva različna načina:

  • Dedna posodobitev z uporabo nitropad-t430-v1.4.npf ali nitropad-x230-v1.4.npf iz menija Heads, glej: Posodobitev vdelane programske opreme

  • Pri uporabi zunanje bliskavice lahko uporabite slike -maximized. Tako ohranite delovanje grafičnih pogovornih oken HEADS. O zunanjem utripanju preberite v nadaljevanju.

Opozorilo

Nikoli ne poskušajte posodobiti naprave NitroPad z uporabo slike -maximized, če ne veste natančno, kaj počnete! Svoj NitroPad boste zamašili, popraviti pa ga je mogoče le z zunanjim bliskovnim procesorjem!

Kako lahko posodobim na -maximized?#

Nasvet

Priporočamo, da tega ne počnete sami, če ne veste natančno, kaj počnete!

Za to nadgradnjo na vašem NitroPadu imamo na voljo storitev, zato nam pošljite e-pošto na naslov „shop at nitrokey.com“ skupaj s številko prodajnega naročila (SOxxxxxxxx).

Naslednji postopek v grobem opisuje, kako z zunanjo bliskavico prelisičiti napravo NitroPad - namenoma je opisan na visoki ravni, saj ne priporočamo, da bi ta postopek izvajali sami. Zaradi popolnosti pa to dokumentiramo za radovedneže.

  1. Prepričajte se, da imate (flashrom) združljiv bliskavico, kot je ch341a_spi s sponko SOIC-8.

  2. Odprite napravo (oglejte dokumentacijo coreboot) in se prepričajte, da lahko dostopate do obeh čipov flash.

  3. Z uporabo flashrom preberite spodnjo bliskavico (8 MB sliko)

  4. Z uporabo ifdtool (coreboot ifdtool docs) izvlečete GbE flashregion iz slike in nadomestite </x id="157"></x>-znotraj svoje -maximized slike.

  5. Spremenjeno sliko vdelane programske opreme razdelite z uporabo dd (kot je opisano v dokumentaciji coreboot) na -top in -bottom

  6. Slike v ustrezajoče bliskovne čipe vstavite s pomočjo bliskavice in sponke.

  7. Ponovno zaženite sistem (v meniju Glave morate videti -maximized)

Osnovne informacije#

Novi razred vdelane programske opreme -maximized slik spremeni postavitev vdelane programske opreme tako, da je nezdružljiva z notranjo funkcijo nadgradnje vdelane programske opreme na ploščah NitroPad.

Ta sprememba je predvsem posledica manjše velikosti Management Engine v sliki vdelane programske opreme. Poleg tega slike -maximized vsebujejo vsa območja flash znotraj vdelane programske opreme, kar vključuje tudi GbE, ki vsebuje naslov Ethernet MAC.

Slike, ki niso -maximized, nimajo funkcijskih razlik v primerjavi s slikami -maximized, razen okrnjenega grafičnega vmesnika Heads.