Posodobitev sistema#

NitroPad spremlja spremembe pomembnih sistemskih datotek in tako odkriva posege tretjih oseb. To pomeni, da so pri posodabljanju sistema včasih potrebni posebni ukrepi. To lahko pogosto prepoznate po tem, da vas sistem pozove k ponovnemu zagonu.

Postopek po posodobitvi sistema#

Neskladje z udarnim nizom zaganjalnega vmesnika#

 1. Če po posodobitvi znova zaženete tablico NitroPad, mora biti zagonski zaslon sprva prikazan kot običajno brez sporočila o napaki.

Img1
 1. Če nato pritisnete Enter, se prikaže sporočilo o napaki, ki je videti takole ali podobno:

Img2
 1. Sporočilo potrdite z Enter, da preverite datoteke, ki jih je posodobitev sistema spremenila. Nato boste ponovno pozvani k potrditvi.

Img3
 1. Zdaj vstavite ključ Nitrokey, če ga še nimate, in potrdite z Enter. Nato vnesite uporabniški PIN ključa Nitrokey (privzeto: 123456). Na zaslonu ne boste videli znakov, ki ste jih vnesli.

  Opozorilo

  Heads pričakuje angleško razporeditev tipkovnice, na kateri sta na primer črki „y“ in „z“ zamenjani v primerjavi z nemško razporeditvijo tipkovnice. Če se strinjate s privzeto izbiro (ki je zapisana z veliko začetnico), lahko izbiro tudi preprosto potrdite s pritiskom tipke Enter.

Please confirm that your GPG card is inserted [Y/n]:

Verifying presence of GPG card...

XXXXXXX: XXXXXXXXXX
Please unlock the card

Number: XXXX XXXXXX
Holder:
Counter: X
PIN:

Zdaj NitroPad označi datoteke, ki jih je posodobitev spremenila, kot preverjene.

Spremenil se je vnos za škorenj#

 1. Nato se prikaže drugo sporočilo o napaki ali pa se zažene operacijski sistem. To je odvisno od posodobitve sistema. Če se pojavi naslednje sporočilo o napaki, nadaljujte, kot je opisano v nadaljevanju:

Img4
 1. Najprej potrdite zgoraj prikazano sporočilo o napaki. Nato se prikaže seznam vseh možnih vnosov čolna - prvega izberite tako, da pritisnete Enter.

Img5
 1. Če želite to vrednost shraniti kot privzeto, v naslednjem oknu izberite možnost „Make Ubuntu the default“ za Ubuntu ali „Make Qubes the default“ za Qubes OS.

Img6
 1. Zdaj je treba priključiti ključ Nitrokey, če tega še ni.

Potrdite vprašanje „Shranjevanje privzetih nastavitev bo spremenilo disk“ z Y.
Vprašanje „Ali želite dodati šifriranje diska v TPM“ potrdite z N.
Potrdite vprašanje „Prosimo, potrdite, da je vaša kartica GPG vstavljena“ z Y.
Ob pozivu vnesite uporabniški PIN ključa Nitrokey (privzeto: 123456).

Opozorilo

Heads pričakuje angleško razporeditev tipkovnice, na kateri sta na primer črki „y“ in „z“ zamenjani v primerjavi z nemško razporeditvijo tipkovnice. Če se strinjate s privzeto izbiro (ki je zapisana z veliko začetnico), lahko izbiro tudi preprosto potrdite s pritiskom tipke Enter.

Saving a default will modify the disk. Proceed? [Y/n]:

Do you wish to add a disk encryption to the TPM [y/N]:

Please confirm that your GPG card is inserted [Y/n]:

Verifying presence of GPG card...

XXXXXXX: XXXXXXXXXX
Please unlock the card

Number: XXXX XXXXXX
Holder:
Counter: X
PIN:

Sistem se bo nato zagnal.