Uporaba Nitrokey 3 z nitropyjem#

nitropy lahko uporabite za seznam in upravljanje naprav Nitrokey 3.

Namestitev#

Oglejte si tudi priročnik za navodila za namestitev pynitrokey.

Seznam naprav Nitrokey 3#

Uporabite nitropy list ali nitropy nk3 list za seznam vseh povezanih naprav:

$ nitropy list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey FIDO2' keys
:: 'Nitrokey Start' keys:
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

$ nitropy nk3 list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

Poizvedovanje po informacijah o napravi#

Trenutno so na voljo naslednji ukazi za poizvedovanje po informacijah o napravi:

 • nitropy nk3 version: poizveduje po različici vdelane programske opreme naprave

  $ nitropy nk3 version
  Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
  v1.0.0
  

Delo z več napravami#

Če je priključenih več naprav Nitrokey 3, lahko z možnostjo --path izberete eno od njih. Če želite določiti pot naprave, uporabite ukaz </x id="149"></x> ali nitropy nk3 list.

$ nitropy nk3 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
Error: Multiple Nitrokey 3 devices found -- use the --path option to select one

$ nitropy nk3 list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw4: Nitrokey 3 DD59A7F00CCB715DB515F83C346CA8AD
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

$ nitropy nk3 --path /dev/hidraw3 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
v1.0.0

$ nitropy nk3 --path /dev/hidraw4 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
v1.0.1

Odpravljanje težav#

Za diagnosticiranje težav z napravo Nitrokey 3 lahko uporabite ukaz nitropy nk3 test. Izvede več testov, s katerimi ugotovi stanje naprave.

Če so testi uspešni, se izpiše povzetek korakov:

$ nitropy nk3 test
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
Found 1 Nitrokey 3 device(s):
- Nitrokey 3 at /dev/hidraw3

Running tests for Nitrokey 3 at /dev/hidraw3

[1/3]  UUID query           SUCCESS     [not supported]
[2/3]  Firmware version query     SUCCESS     v1.0.0
Please press the touch button on the device ...
Please press the touch button on the device ...
[3/3]  FIDO2              SUCCESS

3 tests, 3 successful, 0 skipped, 0 failed

Summary: 1 device(s) tested, 1 successful, 0 failed

Če test ni uspešen, sporočilo o napaki vsebuje pot do dnevniške datoteke s podrobnimi informacijami. To dnevniško datoteko priložite zahtevkom za podporo.

Če ste za svojo napravo nastavili pin FIDO2, morate uporabiti možnost --pin:

$ nitropy nk3 test --pin 1234