Posodobitev strojne programske opreme z operacijskim sistemom Qubes OS#

V tem priročniku je opisano, kako posodobiti vdelano programsko opremo naprave Nitrokey 3 z nitropy v operacijskem sistemu Qubes OS.

Pomembno

Pred tem preberite splošna navodila za posodobitev vdelane programske opreme `! Ker pri določenih različicah obstajajo omejitve glede podatkov, ki jih je mogoče prenesti na novo različico.

Nastavitev#

Nitropy namestite v izbrani virtualni stroj aplikacije v skladu z navodili za namestitev ``_.

Kako posodobiti#

Pomembno

Med posodabljanjem nikoli ne odklopite ključa Nitrokey 3 ali prekinite postopka, saj bo naprava zaradi tega verjetno neuporabna!

  1. Zaženite nitropy nk3 reboot --bootloader v aplikaciji VM.

  2. Po navodilu nitropy se dotaknite naprave, da aktivirate zagonski program.

  3. S tem se bo nitrokey odklopil od VM z aplikacijo, zagonski nalagalnik pa se bo pojavil v sys-usb

  4. Pritrditev zagonskega nalagalnika na aplikacijo VM

  5. Zaženite nitropy nk3 update in sledite navodilom. To bo ponovno zagnalo ključ Nitrokey, da se posodobitev dokončno izvede.

  6. Ponovno pritrdite ključ Nitrokey nazaj na aplikacijo VM

V primeru napak vzemite dnevnike iz </x id="50"></x> imenika (/tmp/nitropy.log.*).