Namestitev sistema Windows#

  1. Prenesite namestitveni program Windows (datoteka MSI).

  2. Izvedite namestitveni program Windows, da v sistem namestite aplikacijo Nitrokey App 2.

  3. Aplikacijo Nitrokey App 2 zaženite v aplikacijah.

Prenosni binarni program za Windows lahko prenesete in zaženete tudi brez namestitve.