Todistusten hallinta#

Jokaiseen yksityiseen avaimeen liittyy varmenne. Varmenteita voidaan lukea ja kirjoittaa. Varmenteen kokoa rajoittaa siirtokerros ja se on noin 6 kB.

Lue todistus#

Varmenteita voidaan lukea Nitrokey-avaimesta avainkohtaisesti.

Varmenne voidaan hakea seuraavasti.

nitropy nk3 piv read-certificate --key-slot <key-slot>``

Kirjoita todistus#

Varmenteita voidaan kirjoittaa Nitrokey-avaimeen avainkohtaisesti.

nitropy nk3 piv write-certificate --key-slot <key-slot>