Zarządzanie certyfikatami#

Każdy klucz prywatny ma powiązany certyfikat. Certyfikaty mogą być odczytywane i zapisywane. Rozmiar certyfikatu jest ograniczony przez warstwę transportową i wynosi około 6kB.

Przeczytaj certyfikat#

Certyfikaty mogą być odczytywane z Nitrokey na slot klucza.

Certyfikat można odzyskać w następujący sposób.

nitropy nk3 piv read-certificate --key-slot <key-slot>``

Napisać certyfikat#

Certyfikaty mogą być zapisywane w Nitrokey na slot klucza.

nitropy nk3 piv write-certificate --key-slot <key-slot>