Správa certifikátů#

Ke každému soukromému klíči je přiřazen certifikát. Certifikáty lze číst a zapisovat. Velikost certifikátu je omezena transportní vrstvou a činí přibližně 6 kB.

Přečtěte si certifikát#

Certifikáty lze číst z Nitrokey pro každý slot pro klíč.

Certifikát lze získat následujícím způsobem.

nitropy nk3 piv read-certificate --key-slot <key-slot>``

Napište certifikát#

Certifikáty lze do klíče Nitrokey zapsat na každý slot pro klíč.

nitropy nk3 piv write-certificate --key-slot <key-slot>