Sertifikaatide haldamine#

Iga privaatne võti on seotud sertifikaadiga. Sertifikaate saab lugeda ja kirjutada. Sertifikaadi suurus on piiratud transpordikihiga ja on umbes 6 kB.

Loe sertifikaati#

Sertifikaate saab lugeda Nitrokey võtmepesa kohta.

Sertifikaati saab kätte järgmiselt.

nitropy nk3 piv read-certificate --key-slot <key-slot>``

Kirjutage sertifikaat#

Nitrokey’sse saab kirjutada sertifikaate iga võtmepesa kohta.

nitropy nk3 piv write-certificate --key-slot <key-slot>