Upravljanje certifikatov#

Vsakemu zasebnemu ključu je dodano potrdilo. Potrdila je mogoče brati in zapisovati. Velikost potrdila je omejena s transportno plastjo in znaša približno 6 kB.

Preberi certifikat#

Potrdila je mogoče prebrati iz naprave Nitrokey na režo za ključe.

Potrdilo lahko pridobite na naslednji način.

nitropy nk3 piv read-certificate --key-slot <key-slot>``

Napišite potrdilo#

V ključ Nitrokey je mogoče zapisati potrdila na režo za ključe.

nitropy nk3 piv write-certificate --key-slot <key-slot>