Správa certifikátov#

Ku každému súkromnému kľúču je priradený certifikát. Certifikáty je možné čítať a zapisovať. Veľkosť certifikátu je obmedzená transportnou vrstvou a predstavuje približne 6 kB.

Prečítajte si certifikát#

Certifikáty je možné čítať z Nitrokey pre každý slot na kľúč.

Certifikát je možné získať takto.

nitropy nk3 piv read-certificate --key-slot <key-slot>``

Napíšte certifikát#

Certifikáty je možné zapísať do Nitrokey na každý slot pre kľúč.

nitropy nk3 piv write-certificate --key-slot <key-slot>