Managementul certificatelor#

Fiecare cheie privată are asociat un certificat. Certificatele pot fi citite și scrise. Dimensiunea unui certificat este limitată de stratul de transport și este de aproximativ 6 kB.

Citiți certificatul#

Certificatele pot fi citite din Nitrokey pentru fiecare slot de chei.

Certificatul poate fi recuperat după cum urmează.

nitropy nk3 piv read-certificate --key-slot <key-slot>``

Scrieți certificatul#

Certificatele pot fi scrise în Nitrokey pentru fiecare slot de chei.

nitropy nk3 piv write-certificate --key-slot <key-slot>