Често задавани въпроси за Nitrokey FIDO2#

В: Кои операционни системи се поддържат?

Windows, Linux и Mac OS X. Също така известна поддръжка (FIDO2) за Android.

В: За какво мога да използвам Nitrokey?

Вижте първата страница за преглед на поддържаните случаи на употреба.

В: Какво се случва, ако изгубя своето устройство FIDO?

Когато защитавате акаунти с помощта на FIDO (двуфакторно удостоверяване и влизане без парола), трябва да конфигурирате друг фактор в акаунта си като резервен. В зависимост от услугата този резервен фактор може да бъде телефонен номер, приложение или дори втори Nitrokey FIDO2. Ако загубите устройство, все още можете да влезете с втория Nitrokey (или с друг втори фактор).

Q: Колко голям е капацитетът за съхранение?

Nitrokey 3 не съдържа възможност за съхранение на обикновени данни (може да съхранява само криптографски ключове и сертификати).

В: Как да използвам Nitrokey FIDO2 с Azure Entra ID (Active Directory)?

След деактивиране на Enforce Attestation Nitrokey FIDO2 се поддържа от Azure Entra ID out of the box.