Nitrokey 3#

Към момента на писане на тази статия Nitrokey 3 е приблизително идентичен с Nitrokey FIDO2 от гледна точка на функционалността. Моделите Nitrokey 3A и 3C поддържат допълнително NFC, докато Nitrokey 3 Mini не поддържа NFC.

Бъдещите актуализации на фърмуера ще позволят допълнителни функции и ще бъдат документирани тук.

Първо проверете:

или изберете операционната си система: