Двуфакторно удостоверяване за ERP софтуер Odoo#

Odoo е мощен софтуер за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) за компании от всякакъв мащаб. Odoo се предлага като софтуер с отворен код и съдържа модули за CRM, уебсайт/електронна търговия, счетоводство, финансово счетоводство, производство, управление на складове, управление на проекти, управление на документи и др.

Сигурният достъп до такъв централен софтуер е особено важен и сега може да бъде осъществен с Nitrokey. За тази цел достъпът е защитен чрез двуфакторно удостоверяване (2FA), а на критичните потребители се предоставя Nitrokey. Отсега нататък Nitrokey ще се проверява при влизане на потребителя в допълнение към потребителската парола. По този начин се предотвратяват фишинг атаки и се защитават критичните данни на вашата компания.

Двуфакторното удостоверяване може да се извършва с еднократни пароли (TOTP, RFC 6238) и FIDO U2F, което позволява използването на Nitrokey Pro, Nitrokey Storage и Nitrokey FIDO U2F. Възможно е също така удостоверяването да се конфигурира централно и да се активира само за избрани потребители.

Решението FIDO беше разработено съвместно с нашия партньор initOS, който е специализиран в разработването и персонализирането на Odoo. Ако проявявате интерес, свържете се с нас.

Видео: Двуфакторна автентификация с Nitrokey Pro в Odoo#