Двуфакторно удостоверяване и влизане без парола за акаунти в Nextcloud#

Това са основните стъпки за регистриране на Nitrokey FIDO2 като втори фактор или за настройване на вход без парола в акаунт в Nextcloud.