IPsec#

Strong Swan werkt met de PKCS#11 driver. Volg in principe deze stappen:

 1. Genereer een sleutel op Nitrokey via pkcs11-tool. In dit voorbeeld’is het een 4096 bit RSA sleutel.

$ pkcs11-tool --module /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkcs11/opensc-pkcs11.so -l -k --key-type rsa:4096 --id 10 --label 'Staging Access'
 1. Genereer een certificaat ondertekeningsaanvraag via openssl + pkcs11 module

$ openssl
OpenSSL> engine dynamic -pre SO_PATH:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/engines-1.1/pkcs11.so -pre ID:pkcs11 -pre LIST_ADD:1 -pre LOAD -pre MODULE_PATH:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkcs11/opensc-pkcs11.so
OpenSSL> req -engine pkcs11 -sha256 -new -key id_10 -keyform engine -out user@email.com-staging-cert.csr -subj '/C=GB/L=Cambridge/O=Organization/OU=Staging Access/CN=user@email.com/emailAddress=user@email.com'
 1. Onderteken het certificaat met uw certificaatautoriteit

 2. Converteer het certificaat naar DER

$ openssl x509 -in user@email.com-staging-cert.csr -out user@email.com-staging-cert.der -outform DER
 1. Importeer het certificaat in de Nitrokey via pkcs11-tool

$ pkcs11-tool --module /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkcs11/opensc-pkcs11.so -l -y cert -w user@email.com-staging-cert.der --id 10 --label 'Staging Access'
 1. Configureer Strongswan om de opensc-pkcs11 module te laden en vervolgens het certificaat op Nitrokey te laden. Bewerk /etc/strongswan.d/charon/pkcs11.conf en voeg de volgende module toe:

modules {
  Nitrokey {
    path = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkcs11/opensc-pkcs11.so
  }
}
 1. Start de VPN-verbinding via IPSec/Strongswan, vraag dan om Nitrokey PIN

 2. VPN is nu verbonden