Gecodeerde mobiele opslag#

Voordat u de versleutelde mobiele opslag gebruikt, moet u de Nitrokey Opslag installeren en initialiseren en de nieuwste Nitrokey App downloaden.

  1. Start de Nitrokey App.

  2. Druk op het tray icoon en selecteer “unlock encrypted volume” in het menu.

  3. Voer uw gebruikers-PIN in het popup-venster in dat verschijnt.

  4. Als dit de eerste keer is, moet u wellicht een partitie aanmaken op het versleutelde volume. Windows zal een geschikt venster openen en u vragen dit te doen. Op GNU+Linux en Mac moet u wellicht een partitie manager openen en handmatig een partitie aanmaken. U kunt zoveel partities maken als u wilt. Wij raden FAT(32) aan als u vanuit verschillende besturingssystemen toegang wilt hebben tot de partitie.

  5. Nu kunt u het versleutelde volume gebruiken zoals u elke andere gewone USB-schijf zou gebruiken. Maar alle gegevens die erop zijn opgeslagen, worden automatisch versleuteld in de Nitrokey-hardware.

  6. Om het versleutelde volume te verwijderen of te vergrendelen, moet u het eerst ontkoppelen/uitwerpen.

  7. Daarna kunt u de Nitrokey loskoppelen of “vergrendel gecodeerd volume” selecteren in het Nitrokey App menu.

Nitrokey Storage kan ook verborgen volumes aanmaken. Raadpleeg de bijbehorende instructies voor verborgen volumes.