Gecodeerde mobiele opslag#

Voordat u de versleutelde mobiele opslagruimte gebruikt, moet u de Nitrokey-opslagruimte installeren en initialiseren en de nieuwste Nitrokey-app downloaden.

  1. Start de Nitrokey App.

  2. Druk op het tray icoon en selecteer “unlock encrypted volume” in het menu.

  3. Voer uw gebruikers-PIN in het popup-venster in dat verschijnt.

  4. Als dit de eerste keer is, moet u wellicht een partitie aanmaken op het versleutelde volume. Windows zal een geschikt venster openen en u vragen dit te doen. Op GNU+Linux en Mac moet u wellicht een partitie manager openen en handmatig een partitie aanmaken. U kunt zoveel partities maken als u wilt. Wij raden FAT(32) aan als u vanuit verschillende besturingssystemen toegang wilt hebben tot de partitie.

  5. Nu kunt u het versleutelde volume gebruiken zoals u elke andere gewone USB-schijf zou gebruiken. Maar alle gegevens die erop zijn opgeslagen, worden automatisch versleuteld in de Nitrokey-hardware.

  6. Om het versleutelde volume te verwijderen of te vergrendelen, moet u het eerst ontkoppelen/uitwerpen.

  7. Daarna kunt u de Nitrokey loskoppelen of “vergrendel gecodeerd volume” selecteren in het Nitrokey App menu.

Nitrokey Storage kan ook verborgen volumes aanmaken. Raadpleeg de bijbehorende instructies voor verborgen volumes.