Nitrokey FIDO2 FAQ#

Q: Jakie systemy operacyjne są obsługiwane?

Windows, Linux i Mac OS X. Obsługiwane jest także wsparcie (FIDO2) dla systemu Android.

Q: Do czego można wykorzystać Nitrokey?

Przegląd obsługiwanych przypadków użycia można znaleźć na stronie frontpage.

Q: Co się stanie, jeśli zgubię urządzenie FIDO?

Podczas zabezpieczania kont za pomocą FIDO (uwierzytelnianie dwuskładnikowe i logowanie bez hasła), powinieneś skonfigurować inny czynnik na swoim koncie jako zapasowy. W zależności od usługi tym czynnikiem zapasowym może być numer telefonu, aplikacja lub nawet drugi Nitrokey FIDO2. Jeśli zgubisz Nitrokey FIDO2, możesz nadal logować się za pomocą drugiego Nitrokey FIDO2 (lub innego drugiego czynnika).

Q: Jak duża jest pojemność pamięci masowej?

Nitrokey FIDO2 nie ma możliwości przechowywania zwykłych danych (może przechowywać tylko klucze kryptograficzne i certyfikaty).

P: Jak używać Nitrokey FIDO2 z Azure Entra ID (Active Directory)?

Po wyłączeniu Enforce Attestation Nitrokey FIDO2 jest obsługiwany przez Azure Entra ID po wyjęciu z pudełka.