Nitrokey FIDO2 FAQ#

Q: Ktoré operačné systémy sú podporované?

Windows, Linux a Mac OS X. Taktiež určitá podpora (FIDO2) pre Android.

Q: Na čo môžem použiť Nitrokey?

Prehľad podporovaných prípadov použitia nájdete na hlavnej stránke.

Q: Čo sa stane, ak stratím svoje zariadenie FIDO?

Pri zabezpečení účtov pomocou FIDO (dvojfaktorové overovanie a prihlasovanie bez hesla) by ste mali v účte nakonfigurovať ďalší faktor ako zálohu. V závislosti od služby môže byť týmto záložným faktorom telefónne číslo, aplikácia alebo dokonca druhý kľúč Nitrokey FIDO2. Ak stratíte kľúč Nitrokey FIDO2, stále sa môžete prihlásiť pomocou druhého kľúča Nitrokey FIDO2 (alebo pomocou iného druhého faktora).

Q: Aká veľká je kapacita pamäte?

Nitrokey FIDO2 neobsahuje možnosť ukladania bežných údajov (môže ukladať len kryptografické kľúče a certifikáty).

Otázka: Ako používať Nitrokey FIDO2 s Azure Entra ID (Active Directory)?

Po vypnutí Enforce Attestation je Nitrokey FIDO2 podporovaný Azure Entra ID out of the box.