DNSSEC#

(Nitrokey FIDO2 - Linux)

Защитете разрешаването на имената на домейни с помощта на DNSSEC и Nitrokey HSM като защитено хранилище за ключове. Тя се основава на Smartcard-HSM, поради което се прилагат следните ресурси: