Схеми N-of-m#

Nitrokey HSM 2 поддържа две различни n-of-m схеми - една за сигурно споделяне на ключови материали/пароли и една за удостоверяване с публичен ключ за контрол на достъпа до устройството. Моля, вижте тази публикация в блога за по-подробна информация.

N-of-m за акции на DKEK#

Тази функция може да се използва с OpenSC, както е описано тук. Общият подход може да се види във видеоклиповете по-долу (външни връзки).

Nitrokey HSM’s Secure Key Backup and Restore:

Nitrokey HSM’s M-of-N Threshold Scheme:

N-of-m за удостоверяване с публичен ключ#

Засега n-of-m удостоверяването се поддържа само в OpenSCDP. В публикацията в блога е направен преглед и е показано как да тук (изисква се достъп до CDN) е показан процесът стъпка по стъпка в Smart Card Shell.

Удостоверяването N-of-m се поддържа и в портала PKI-as-a-Service за локално и отдалечено свързани HSM. Порталът PKI-as-a-Service се основава на OpenSCDP.