Двуфакторно удостоверяване (2FA)#

Това са основните стъпки за регистриране на Nitrokey Pro или Nitrokey Storage като втори фактор на акаунт в Google:

  • Отидете на https://myaccount.google.com/security#signin

  • Кликнете върху „Проверка в 2 стъпки“ от дясната страна.

  • Трябва да определите метод за първа проверка в 2 стъпки (напр. телефонен номер), за да имате достъп до алтернативната опция за втора стъпка (първата проверка в 2 стъпки не може да бъде ключ за сигурност).

  • Изберете „Приложение за удостоверяване на автентичността“ като втора стъпка (въпреки че всъщност няма да имате нужда от приложението)

  • Изберете Android -> натиснете върху „Не мога да го сканирам“ под qrcode, за да видите тайния ключ

  • Копирайте ключа (можете да пренебрегнете белите интервали, те така или иначе не се копират!) и поставете ключа в съответното поле в приложението Nitrokey.

  • Щракнете върху „Next“ и следвайте инструкциите (но за генериране на ключовете използвате приложението Nitrokey вместо приложението Google Authenticator).

Възможно е да използвате един и същ секретен ключ за приложението Google Autenticator и за приложението Nitrokey. Просто се уверете, че следвате горната процедура и използвате qrcode за приложението Authenticator след това, преди да щракнете върху „Напред“. Сега можете да използвате приложението Google Authenticator или приложението Nitrokey.