Настройка с Gnu Privacy Assistant (GPA)#

Този документ описва как да използвате Gnu Privacy Assistant (GPA), за да настроите Nitrokey за първата му употреба.

 1. Първо трябва да инсталирате Gnu Privacy Assistant (GPA). За Windows трябва да изтеглите и инсталирате пакета GPG4Win, който съдържа GPA. За Linux трябва да инсталирате пакета GPA на вашата дистрибуция (напр. за Ubuntu: sudo apt-get install gpa ).

 2. Стартирайте GPA и изберете Мениджър на карти; или като натиснете иконата в горната част, или като изберете Мениджър на карти от менюто на Windows.

Изображение 1
 1. Ще се появи прозорецът на мениджъра на карти. Въведете своя поздрав, име и друга информация по избор. По време на това може да бъдете помолени да въведете ПИН кода на администратора.

Изображение2
 1. Потвърдете този прозорец и въведете ПИН кода на администратора в следващия прозорец.

Изображение3
 1. В прозореца за управление на карти може да се наложи да превъртите надолу, докато видите бутоните за промяна на ПИН. Терминът ПИН се използва взаимозаменяемо с „парола“. Натиснете първия бутон „Промяна на ПИН“, за да промените паролата на потребителя. Прочетете и потвърдете следния информационен прозорец.

Изображение4
 1. Изберете и въведете собствен ПИН код с минимална дължина от шест символа. Този ПИН код е необходим за ежедневното използване на Nitrokey.

Изображение5
 1. Върнете се към прозореца Мениджър на карти от трета стъпка. Този път изберете третия бутон Промяна на ПИН, за да промените ПИН кода на администратора. ПИН кодът на администратора е необходим за промяна на информацията в Nitrokey и за промяна на криптографските ключове. Продължете, както е описано в стъпки четири и пет.

 2. След като смените ПИН кода на потребителя и администратора, отново се връщате в прозореца за управление на карти. Изберете „Генериране на ключ“ в менюто „Карта“.

Изображение6
 1. Въведете името си и имейл адреса си. Трябва да оставите „backup“ включен, за да създадете резервен файл на криптографските си ключове. По желание можете да изберете дата на изтичане на валидността на криптографските ключове.

Изображение7
 1. Изчакайте, докато ключовете бъдат генерирани успешно.

img8
 1. Въведете силна парола за ключовете за архивиране. Силно препоръчваме да съхранявате файла за резервно копие на отделен носител (напр. CD-ROM) и на сигурно място.

Изображение9

Поздравления, вашият Nitrokey вече е готов за употреба. Моля, вижте раздела Приложения за допълнителна информация за използването му.