Nastavení protokolu TLS s Apache2#

Rada

Stejný koncept, který je zde popsán, lze použít pro mnoho aplikací využívajících openssl jako kryptografický backend. Koncepce se většinou omezuje na: nahrazení (tajného) souboru s klíčem URL PKCS#11 odkazujícím na klíč na bezpečnostním tokenu (Nitrokey).

Příprava#

 • zajistěte, aby verze apache2 byla alespoň 2.4.42 pro správnou mod_ssl podporu.

 • aktivovat mod_ssl pomocí a2enmod ssl, pokud již nebylo provedeno.

 • navíc je potřeba openssl a libengine-pkcs11-openssl viz PKCS#11 URL

Konfigurace aplikace Apache2 pro použití bezpečnostního klíče#

V podstatě stačí nahradit SSLCertificateFile správnou adresou URL PKCS#11 a odstranit všechny ostatní odkazy na klíče nebo certifikáty. Například SSLCertificateKeyFile již není potřeba.

Příklad směrnice může vypadat takto:

SSLCertificateFile  "pkcs11:model=PKCS%2315%20emulated;manufacturer=www.CardContact.de;serial=DENK0123123;token=UserPIN%20%28SmartCard-HSM%29;id%01"

Správnou adresu URL PKCS#11 lze získat podle dokumentu PKCS#11 URL Generation

Nezapomeňte tuto směrnici umístit do konfigurace VirtualHost.

Poskytnutí kódu PIN během spouštění aplikace Apache2#

Pomocí dříve popsané metody se Apache2 při každém spuštění zeptá na User-PIN, čímž v podstatě odmítne dávkové spouštění. Apache2 poskytuje další direktivu pro zadání PIN při spuštění.

SSLPassPhraseDialog   "|/bin/echo 123456"

Apache2 očekává za | spustitelný soubor, který bude spuštěn při startu a jeho’výstup (očekává se nový řádek na konci) bude použit jako PIN. Tímto přístupem lze samozřejmě implementovat libovolně složité metody získávání PIN. I když zde byl zvolen triviální příklad, kdy se při spuštění pouze echo zjistí PIN.

Dále SSLPassPhraseDialog je globální direktiva, proto musí být v Apache2 umístěna v globálním konfiguračním rozsahu.

Varování

Tento příklad není bezpečným mechanismem pro předání kódu PIN, protože bude zapsán v prostém textu uvnitř konfigurace.

Další podrobnosti o této funkci naleznete v Dokumentaci mod_ssl ke službě Apache2.

Kompletní příklad konfigurace Apache2#

Kompletní fragment konfigurace Apache2 (VirtualHost) může vypadat takto:

<IfModule mod_ssl.c>
 SSLPassPhraseDialog   "|/bin/echo 123456"
 <VirtualHost _default_:443>
   ServerAdmin webmaster@localhost

   DocumentRoot /var/www/html

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

   SSLEngine on

   SSLCertificateFile   "pkcs11:model=PKCS%2315%20emulated;manufacturer=www.CardContact.de;serial=DENK0105076;token=UserPIN%20%28SmartCard-HSM%29"

   #SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key

   <FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
           SSLOptions +StdEnvVars
   </FilesMatch>
   <Directory /usr/lib/cgi-bin>
           SSLOptions +StdEnvVars
   </Directory>

 </VirtualHost>
</IfModule>