Nitrokey 3#

V době psaní tohoto článku je Nitrokey 3 z hlediska funkčnosti zhruba totožný s Nitrokey FIDO2. Nitrokey 3A a 3C navíc podporují NFC, zatímco Nitrokey 3 Mini NFC nepodporuje.

Budoucí aktualizace firmwaru umožní další funkce a budou zde odpovídajícím způsobem zdokumentovány.

Nejprve zkontrolujte:

nebo vyberte operační systém: