Automatický zámek obrazovky při odebrání#

Tento průvodce vás provede konfigurací počítače, aby se relace automaticky uzamkla po odebrání klíče Nitrokey.

Konfigurace vyžaduje vytvoření dvou souborů ve dvou různých adresářích.

Požadavky#

  • Ubuntu 20.04 nebo Debian 10 (Buster), oba s nainstalovaným Gnome Display Manager.

  • Nitrokey Pro 2, Nitrokey Storage 2 nebo Nitrokey HSM 2

Konfigurace#

Vytvoření souboru .rules#

V oblíbeném textovém editoru vytvořte soubor s názvem 85-nitrokey.rules.

$ sudo editor /etc/udev/rules.d/85-nitrokey.rules

Do souboru přidejte následující řádek

ACTION=="remove", ENV{PRODUCT}=="20a0/4108/101" RUN+="/usr/local/bin/gnome-screensaver-lock"

Uložte soubor a ukončete editor.

Tento soubor nastavuje nové hardwarové pravidlo, které při odebrání zařízení Nitrokey provede gnome-screensaver-lock.

Konfiguraci byste měli změnit podle používaného zařízení následovně:

  • Nitrokey Pro: ENV{PRODUCT}=="20a0/4108/101"

  • Nitrokey HSM: ENV{PRODUCT}=="20a0/4230/101"

  • Úložiště Nitrokey: ENV{PRODUCT}=="20a0/4109/101"

Pokud máte jiné zařízení a potřebujete zjistit řetězec ENV{PRODUCT}, můžete použít následující příkaz pro zjištění informací při zapojení:

$ udevadm monitor --property --udev

Vytvoření skriptu gnome-screensaver-lock#

V oblíbeném textovém editoru vytvořte soubor s názvem gnome-screensaver-lock.

$ sudo editor /usr/local/bin/gnome-screensaver-lock

Přidejte následující text

user=`ps axo user:30,comm | egrep "gdm-(wayland|x)" | awk '{print $1}'`

if [ -n $user ]; then
        su $user -c "/usr/bin/dbus-send --type=method_call --dest=org.gnome.ScreenSaver /org/gnome/ScreenSaver org.gnome.ScreenSaver.Lock"
fi

V prvním kroku tento skript vyhledá uživatelské jméno relace gnome, tj. user.

Když je zavolán při odebrání klíče Nitrokey, skript se zeptá user, přepne se do své relace a zamkne obrazovku tím, že vyvolá obrazovku spořiče.

Spuštění skriptu#

Jakmile vše nastavíte, spusťte skript jednou a obrazovka se uzamkne. Při prvním spuštění nezáleží na tom, zda je klíč Nitrokey připojen, nebo ne.

Použití#

Nyní se můžete přihlásit zpět do relace zadáním hesla a (opětovným) připojením klíče Nitrokey, pokud jste tak neučinili dříve.

Při dalším odpojení klíče Nitrokey od počítače se obrazovka automaticky uzamkne.