Šifrované mobilní úložiště#

Před použitím šifrovaného mobilního úložiště je třeba nainstalovat a inicializovat úložiště Nitrokey a stáhnout nejnovější aplikaci Nitrokey.

  1. Spusťte aplikaci Nitrokey.

  2. Stiskněte jeho ikonu na liště a v nabídce vyberte možnost „odemknout zašifrovaný svazek“.

  3. V zobrazeném vyskakovacím okně zadejte svůj uživatelský kód PIN.

  4. Pokud je to poprvé, může být nutné vytvořit oddíl na zašifrovaném svazku. Systém Windows otevře příslušné okno a vyzve vás k tomu. V systémech Linux a Mac bude možná nutné otevřít správce oddílů a vytvořit oddíl ručně. Můžete vytvořit libovolný počet oddílů. Pokud chcete k oddílu přistupovat z různých operačních systémů, doporučujeme FAT(32).

  5. Nyní můžete zašifrovaný svazek používat stejně jako jakýkoli jiný běžný disk USB. Všechna data na něm uložená však budou automaticky zašifrována v hardwaru Nitrokey.

  6. Chcete-li zašifrovaný svazek odebrat nebo uzamknout, měli byste jej nejprve odpojit/odstranit.

  7. Poté můžete Nitrokey odpojit nebo v nabídce aplikace Nitrokey vybrat možnost „uzamknout zašifrovaný svazek“.

Úložiště Nitrokey dokáže vytvářet i skryté svazky. Podívejte se prosím na příslušné pokyny pro skryté svazky.