Nitrokey 3#

I skrivende stund er Nitrokey 3 stort set identisk med Nitrokey FIDO2, hvad angår funktionalitet. Nitrokey 3A og 3C understøtter desuden NFC, mens Nitrokey 3 Mini ikke understøtter NFC.

Fremtidige firmwareopdateringer vil muliggøre yderligere funktionalitet og vil blive dokumenteret her i overensstemmelse hermed.

Først skal du kontrollere:

eller vælg dit styresystem: