Automatisk skærmlås ved fjernelse#

Denne vejledning hjælper dig med at konfigurere din computer, så du automatisk låser din session, når du fjerner Nitrokey.

Konfigurationen kræver, at der oprettes to filer under to forskellige mapper.

Krav#

  • Ubuntu 20.04 eller Debian 10 (Buster), begge med Gnome Display Manager installeret.

  • Nitrokey Pro 2, Nitrokey Storage 2 eller Nitrokey HSM 2

Konfiguration#

Opret filen .rules#

Opret en fil med din foretrukne teksteditor, der hedder 85-nitrokey.rules

$ sudo editor /etc/udev/rules.d/85-nitrokey.rules

Tilføj følgende linje til filen

ACTION=="remove", ENV{PRODUCT}=="20a0/4108/101" RUN+="/usr/local/bin/gnome-screensaver-lock"

Gem filen, og afslut editor.

Denne fil opretter en ny hardwareregle, der udfører gnome-screensaver-lock ved fjernelse af Nitrokey-enheden.

Du skal ændre konfigurationen i overensstemmelse med den enhed, du bruger, som følger:

  • Nitrokey Pro: ENV{PRODUCT}=="20a0/4108/101"

  • Nitrokey HSM: ENV{PRODUCT}=="20a0/4230/101"

  • Nitrokey opbevaring: ENV{PRODUCT}=="20a0/4109/101"

Hvis du har en anden enhed og har brug for at finde ud af ENV{PRODUCT} -strengen, kan du bruge følgende kommando til at finde ud af informationerne, når du tilslutter den:

$ udevadm monitor --property --udev

Opret scriptet gnome-screensaver-lock#

Opret en fil med din foretrukne teksteditor, der hedder gnome-screensaver-lock

$ sudo editor /usr/local/bin/gnome-screensaver-lock

Tilføj følgende tekst

user=`ps axo user:30,comm | egrep "gdm-(wayland|x)" | awk '{print $1}'`

if [ -n $user ]; then
        su $user -c "/usr/bin/dbus-send --type=method_call --dest=org.gnome.ScreenSaver /org/gnome/ScreenSaver org.gnome.ScreenSaver.Lock"
fi

I det første trin leder scriptet efter brugernavnet for gnome-sessionen, dvs. user.

Når det kaldes ved fjernelse af Nitrokey, forespørger scriptet user, skifter til sin session og låser skærmen ved at bede om skærmbeskyttelsesskærmen.

Udfør scriptet#

Når alt er sat op, skal du udføre scriptet én gang, og det vil låse skærmen. Det er ligegyldigt, om Nitrokey er tilsluttet eller ej ved denne første udførelse.

Anvendelse#

Nu kan du logge tilbage til din session ved at indtaste din adgangskode og (gen)tilslutte din Nitrokey, hvis du ikke har gjort det før.

Næste gang du trækker Nitrokey ud af stikket fra computeren, låser den automatisk skærmen.