Συχνές ερωτήσεις για το Nitrokey Start#

Q: Ποια λειτουργικά συστήματα υποστηρίζονται;

Windows, Linux και macOS.

Q: Για ποιο λόγο μπορώ να χρησιμοποιήσω το Nitrokey;

Ανατρέξτε στην frontpage για μια επισκόπηση των υποστηριζόμενων περιπτώσεων χρήσης.

Q: Ποιοι είναι οι προεπιλεγμένοι κωδικοί PIN;
  • ΠΙΝ χρήστη: «123456»,

  • ΠΙΝ διαχειριστή: «12345678»,

Σας συνιστούμε να αλλάξετε αυτούς τους κωδικούς PIN/κωδικούς πρόσβασης σε τιμές που έχει επιλέξει ο χρήστης πριν χρησιμοποιήσετε το Nitrokey.

Q: Ποιο είναι το μέγιστο μήκος του PIN;

Το Nitrokey χρησιμοποιεί PIN αντί για κωδικούς πρόσβασης. Η κύρια διαφορά είναι ότι το υλικό περιορίζει τον αριθμό των προσπαθειών σε τρεις, ενώ για τους κωδικούς πρόσβασης δεν υπάρχει όριο. Εξαιτίας αυτού, ένα σύντομο PIN εξακολουθεί να είναι ασφαλές και δεν χρειάζεται να επιλέξετε ένα μακρύ και πολύπλοκο PIN.

Τα PIN της Nitrokey Storage μπορούν να έχουν μήκος έως και 20 ψηφία και να αποτελούνται από αριθμούς, χαρακτήρες και ειδικούς χαρακτήρες. Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το GnuPG ή το OpenSC, μπορούν να χρησιμοποιηθούν PIN με 32 χαρακτήρες, αλλά δεν υποστηρίζονται από την εφαρμογή Nitrokey App.

Ερώτηση: Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται το PIN χρήστη;

Το PIN χρήστη είναι τουλάχιστον 6ψήφιο και χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στο περιεχόμενο του Nitrokey. Αυτό είναι το PIN που θα χρησιμοποιείτε συχνά στην καθημερινή σας χρήση, π.χ. για την αποκρυπτογράφηση μηνυμάτων, για το ξεκλείδωμα του κρυπτογραφημένου αποθηκευτικού χώρου σας (μόνο NK Storage) κ.λπ.

Το PIN χρήστη μπορεί να έχει έως και 20 ψηφία και άλλους χαρακτήρες (π.χ. αλφαβητικούς και ειδικούς χαρακτήρες). Καθώς όμως το PIN χρήστη μπλοκάρεται μόλις γίνουν τρεις λανθασμένες προσπάθειες για το PIN, είναι αρκετά ασφαλές να έχετε μόνο ένα PIN με 6 ψηφία. Το προεπιλεγμένο PIN είναι 123456.

Ερώτηση: Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται το PIN διαχειριστή;

Το PIN διαχειριστή είναι τουλάχιστον 8ψήφιο και χρησιμοποιείται για την αλλαγή περιεχομένου/ρυθμίσεων του Nitrokey. Αυτό σημαίνει ότι μετά την αρχικοποίηση του Nitrokey πιθανόν να μην χρειάζεστε αυτό το PIN πολύ συχνά (π.χ. αν θέλετε να προσθέσετε έναν άλλο κωδικό πρόσβασης στο χρηματοκιβώτιο κωδικών πρόσβασης του Nitrokey Pro ή του Nitrokey Storage).

Το PIN διαχειριστή μπορεί να έχει έως και 20 ψηφία και άλλους χαρακτήρες (π.χ. αλφαβητικούς και ειδικούς χαρακτήρες). Καθώς όμως το PIN διαχειριστή μπλοκάρεται μόλις γίνουν τρεις λανθασμένες προσπάθειες για το PIN, είναι αρκετά ασφαλές να έχετε μόνο 8 ψηφία PIN. Το προεπιλεγμένο PIN είναι 12345678.

Q: Ποιοι οδηγοί/εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν;

Το GnuPG απαιτείται για πολλές περιπτώσεις χρήσης. Είναι ένα εργαλείο γραμμής εντολών, αλλά συνήθως δεν χρειάζεται να το επικαλεστείτε άμεσα, αλλά να χρησιμοποιήσετε μια άλλη εφαρμογή με διεπαφή χρήστη.

Μην χρησιμοποιείτε το GnuPG παράλληλα με το OpenSC ή άλλο πρόγραμμα οδήγησης PKCS#11, επειδή και τα δύο μπορεί να αλληλεπιδράσουν και να προκύψουν απροσδόκητα προβλήματα.

Εγκαταστήστε το GPG4Win που περιέχει το Gnu Privacy Assistant (GPA) και το GnuPG (GPG). Εκκινήστε το Gnu Privacy Assistant (GPA) ή μια άλλη εφαρμογή, όπως το πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, για να χρησιμοποιήσετε το GnuPG. Οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το GnuPG απευθείας (γραμμή εντολών). Σημείωση: Η έξυπνη κάρτα Fellowship είναι παρόμοια με το Nitrokey Pro, έτσι ώστε αυτές οι οδηγίες να λειτουργούν και με το Nitrokey. Σε γενικές γραμμές συνιστάται η επίσημη τεκμηρίωση.

Q: Ποιοι αλγόριθμοι και μέγιστο μήκος κλειδιού υποστηρίζονται;

Δείτε τον ακόλουθο πίνακα:

Έναρξη

Pro + Αποθήκευση

Pro 2 + Αποθήκευση 2

Nitrokey 3

HSM

HSM 2

rsa1024

rsa2048

rsa3072

rsa4096

curve25519

NIST-P 192

NIST-P 256

NIST-P 384-521

Brainpool 192

Brainpool 256-320

Brainpool 384-521

secp192

secp256

secp521

Q: Το Nitrokey Start περιέχει ένα ασφαλές τσιπ ή έναν απλό μικροελεγκτή;

Το Nitrokey Start υλοποιείται στον μικροεπεξεργαστή.

Q: Πόσο μεγάλη είναι η χωρητικότητα αποθήκευσης;

Το Nitrokey Start δεν περιέχει δυνατότητα αποθήκευσης συνηθισμένων δεδομένων (μπορεί να αποθηκεύσει μόνο κρυπτογραφικά κλειδιά και πιστοποιητικά).