Programinės įrangos atnaujinimas#

(NitroPad - Ubuntu Linux)

Šiame vadove aprašoma, kaip atnaujinti „NitroPad“ pagrindinę programinę įrangą.

Šie nurodymai svarbūs šiais atvejais:

 • Norite atnaujinti „Heads“ programinę įrangą.

 • Jau atlikote OEM gamyklinį atstatymą, tačiau TPM skaitiklis nebuvo atstatytas.

Paruošimas#

 1. Prijunkite „NitroPad“ prie maitinimo kištuko ir įkraukite akumuliatorių iki daugiau nei 70 %.

 2. Atsisiųskite naujausią programinę įrangą ir išsaugokite ją USB atmintinėje. Naudokite nitropad-t430-[version].npf, o „NitroPad T430“ - </x>`nitropad-x230-[version].npf.

 3. Norėdami patikrinti hash sumą, USB atmintinėje išsaugokite sha256sum failą.

Programinės įrangos failo tikrinimas#

Prieš įrašant failą į įrenginį, privaloma atlikti programinės įrangos failo nuoseklumo patikrą. Nukopijavę programinės aparatinės įrangos failą į USB įrenginį, įsitikinkite, kad pastarasis yra tinkamai atjungtas / išstumtas, kad būtų išvengta įrašymo problemų. Nuoseklumo patikra turėtų būti paleista „NitroPad“, kad patikrinti duomenys būtų lygiai tokie patys, kokius vėliau nuskaitys naujinimo programa. Šio veiksmo nereikės atlikti atliekant tolesnius programinės įrangos atnaujinimus.

 1. Paleiskite „Nitropad“ ir atidarykite atkūrimo konsolę iš Options -> Exit to recovery shell

 2. Norėdami patikrinti programinę įrangą, atlikite šiuos veiksmus:

$ mount-usb       # select USB device
$ cd /media
$ sha256sum -c sha256sum

v1.1-rc3 versijos atveju tai turėtų būti:

$ sha256sum -c sha256sum
nitropad_x230_v1.1-rc3.rom: OK

Taip patvirtinama, kad failo turinys yra toks, kokio tikėtasi. Norėdami tęsti, perkraukite „Nitropad“ (išjunkite ir vėl įjunkite arba paspauskite CTRL+ALT+DELETE).

Procedūra#

Tai faktinė atnaujinimo procedūra. Paprastai pirmieji du ekranai nerodomi - tokiu atveju pradėkite nuo 3 veiksmo.

 1. (Pasirinktinis ekranas) Pasirinkite „Ignore error and continue to default boot menu“ (ignoruoti klaidą ir tęsti į numatytąjį įkrovos meniu).

vaizdas1
 1. (Pasirinktinis ekranas) Pasirinkite „Ignore error and continue to default boot menu“ (ignoruoti klaidą ir tęsti į numatytąjį įkrovos meniu).

vaizdas2
 1. Eikite į „Parinktys“.

vaizdas3
 1. Pasirinkite „Flash/Update the BIOS“.

vaizdas4
 1. Patvirtinkite pirmąjį variantą.

vaizdas5
 1. Procesą patvirtinkite klavišu Enter.

vaizdas6
 1. Pasirinkite norimą .npf failą.

vaizdas7
 1. Procesą patvirtinkite klavišu Enter.

vaizdas8
 1. Iš naujo paleidimą patvirtinkite klavišu Enter.

vaizdas9

Sėkmingai atnaujinote programinę įrangą!

Tolesni veiksmai#

Jei ERROR: TOTP Generation Failed! ekrane bus rodomas gamyklinio atstatymo nurodymai (kairiajame šoniniame meniu), pradėkite nuo 11 veiksmo.