Wijzig gebruiker en beheerder PIN#

Gebruiker PIN#

De gebruikers-PIN is minstens 6 cijfers lang en wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de inhoud van de Nitrokey. Dit is de PIN die u vaak in het dagelijks gebruik zult gebruiken, bijv. voor het ontsleutelen van berichten, voor het ontgrendelen van uw versleutelde opslag (alleen NK Storage) enz.

U kunt de gebruikers-PIN met de Nitrokey App wijzigen als u een Nitrokey Pro of Nitrokey Storage gebruikt. In de Nitrokey App opent u ‘Menu -> Configuratie -> Gebruikers-PIN wijzigen’ om het dialoogvenster te openen om de PIN te wijzigen.

img1

U kunt de gebruikers-PIN nu in het dialoogvenster wijzigen.

De gebruikers-PIN kan tot 20 cijfers en andere tekens (bv. alfabetische en speciale tekens) omvatten. Maar aangezien de gebruikers-PIN wordt geblokkeerd zodra drie verkeerde PIN-pogingen zijn gedaan, is het voldoende veilig om slechts een PIN van 6 cijfers te hebben. De standaard PIN-code is 123456.

img2

Admin PIN#

De admin PIN is minstens 8 cijfers lang en wordt gebruikt om inhoud/instellingen van de Nitrokey te wijzigen. Dat wil zeggen dat u na het initialiseren van de Nitrokey deze PIN waarschijnlijk niet vaak nodig zult hebben (bijv. als u een ander wachtwoord wilt toevoegen aan de wachtwoordkluis van de Nitrokey Pro of Nitrokey Storage).

U kunt de beheerders-PIN met de Nitrokey App wijzigen als u een Nitrokey Pro of Nitrokey Storage gebruikt. In de Nitrokey App open ‘Menu -> Configuratie -> Admin PIN wijzigen’ om het dialoogvenster te openen om de PIN te wijzigen.

img3

U kunt nu de admin PIN in het dialoog venster veranderen.

De admin PIN kan tot 20 cijfers en andere tekens (bv. alfabetische en speciale tekens) bevatten. Maar aangezien de admin-PIN wordt geblokkeerd zodra drie verkeerde PIN-pogingen zijn gedaan, is het voldoende veilig om slechts een PIN van 8 cijfers te hebben. De standaard PIN is 12345678.

img4