DNSSEC#

(Nitrokey HSM 2 - Linux)

Chroń swoją rozdzielczość nazw domen używając DNSSEC i Nitrokey HSM jako bezpiecznego magazynu kluczy. Jest on oparty na Smartcard-HSM, dlatego zastosowanie mają poniższe zasoby: