Generowanie klucza OpenPGP na urządzeniu#

Poniższa instrukcja wyjaśnia generowanie kluczy OpenPGP bezpośrednio na Nitrokey. Odbywa się to za pomocą interfejsu wiersza poleceń GnuPG. W związku z tym, musisz mieć zainstalowany GnuPG w swoim systemie. Najnowszą wersję GnuPG dla Windows można znaleźć tutaj, a najnowszą wersję dla MacOS można znaleźć tutaj. Użytkowników systemów linuksowych prosimy o zainstalowanie GnuPG za pomocą menedżera pakietów.

Informacja

Instrukcje te opierają się na GnuPG w wersji 2.2.6 lub wyższej. Niektóre dystrybucje Linuksa mają zainstalowaną starszą wersję. W takim przypadku należy wybrać inną metodę, jak wymieniona ` tutaj <openpgp.html>`_ lub zainstalować nowszą wersję, jeśli to możliwe.

Generowanie kluczy#

Poniższe opisy wyjaśniają podstawowe generowanie kluczy na urządzeniu poprzez interfejs wiersza poleceń GnuPG. Domyślnym zachowaniem jest generowanie kluczy RSA o rozmiarze 2048 bitów. Jeśli chcesz zmienić algorytm i długość klucza, zajrzyj najpierw do następnej sekcji.

Otwórz wiersz poleceń i wpisz gpg2 --card-edit.

Aby otworzyć wiersz poleceń systemu Windows należy wcisnąć klawisz Windows i klawisz R. W polu tekstowym proszę wpisać „cmd.exe” i nacisnąć enter. Aby otworzyć Terminal na macOS lub GNU/Linux proszę użyć wyszukiwania aplikacji (np. spotlight na macOS).

> gpg2 --card-edit

Reader ...........: 20A0:4108:0000320E0000000000000000:0
Application ID ...: D27600012401020100050000320E0000
Version ..........: 2.1
Manufacturer .....: ZeitControl
Serial number ....: 0000320E
Name of cardholder: [not set]
Language prefs ...: de
Sex ..............: unspecified
URL of public key : [not set]
Login data .......: [not set]
Signature PIN ....: forced
Key attributes ...: rsa2048 rsa2048 rsa2048
Max. PIN lengths .: 32 32 32
PIN retry counter : 3 0 3
Signature counter : 0
Signature key ....: [none]
Encryption key....: [none]
Authentication key: [none]
General key info..: [none]

gpg/card>

Teraz jesteś w interaktywnym interfejsie GnuPG. Aktywuj polecenia administratora za pomocą admin i użyj generate, aby rozpocząć generowanie kluczy.

gpg/card> admin
Admin commands are allowed

gpg/card> generate
Make off-card backup of encryption key? (Y/n) n

Please note that the factory settings of the PINs are
  PIN = '123456'   Admin PIN = '12345678'
You should change them using the command --change-pin

Please specify how long the key should be valid.
     0 = key does not expire
   <n> = key expires in n days
   <n>w = key expires in n weeks
   <n>m = key expires in n months
   <n>y = key expires in n years
Key is valid for? (0)
Key does not expire at all
Is this correct? (y/N) y

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: Jane Doe
Email address: jane@example.com
Comment:
You selected this USER-ID:
"Jane Doe <jane@doecom>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? O
gpg: key 817E149CA002B92F marked as ultimately trusted
gpg: revocation certificate stored as '/home/nitrokey//.gnupg/openpgp-revocs.d/E62F445E8BB4B5085C031F5381
7E149CA002B92F.rev'
public and secret key created and signed.


gpg/card>
</jane@doe.com></n></n></n></n>

Nie należy tworzyć sugerowanej kopii zapasowej poza kartą pamięci. Ta „kopia zapasowa” zapisuje tylko klucz szyfrowania, ale nie podpis i klucze uwierzytelniania. W przypadku utraty urządzenia nie będzie można przywrócić całego zestawu kluczy. Z jednej strony nie jest to więc pełna kopia zapasowa (w razie potrzeby użyj tych instrukcji), a z drugiej strony ryzykujesz, że ktoś inny może wejść w posiadanie Twojego klucza szyfrowania. Zaletą generowania kluczy na urządzeniu jest pewność, że klucze są przechowywane w bezpieczny sposób. Dlatego zalecamy pominięcie tej części kopii zapasowej.

Teraz masz kompletny zestaw kluczy na swoim urządzeniu, który może być używany do różnych aplikacji wymienionych na naszej stronie. Wpisz quit i naciśnij enter, aby wyjść.

Zmiana Kluczowe atrybuty#

Ta sekcja dotyczy zmiany atrybutów kluczy. Jeśli chcesz użyć wartości domyślnych, możesz przejść do następnej sekcji.

Otwórz wiersz poleceń i wpisz gpg2 --card-edit --expert.

> gpg2 --card-edit --expert

Reader ...........: 20A0:4108:0000320E0000000000000000:0
Application ID ...: D27600012401020100050000320E0000
Version ..........: 2.1
Manufacturer .....: ZeitControl
Serial number ....: 0000320E
Name of cardholder: [not set]
Language prefs ...: de
Sex ..............: unspecified
URL of public key : [not set]
Login data .......: [not set]
Signature PIN ....: forced
Key attributes ...: rsa2048 rsa2048 rsa2048
Max. PIN lengths .: 32 32 32
PIN retry counter : 3 0 3
Signature counter : 0
Signature key ....: [none]
Encryption key....: [none]
Authentication key: [none]
General key info..: [none]

Teraz znajdujesz się w interaktywnym interfejsie GnuPG. Jak widać w polu „Atrybuty klucza” powyżej, domyślnie ustawiona jest wartość rsa2048. Aby je zmienić, aktywuj polecenia administratora za pomocą admin i użyj key-attr, aby zmienić atrybuty kluczy.

gpg/card> admin
Admin commands are allowed

gpg/card> key-attr
Changing card key attribute for: Signature key
Please select what kind of key you want:
&nbsp;&nbsp; (1) RSA
&nbsp;&nbsp; (2) ECC
Your selection? 1
What keysize do you want? (2048) 4096
The card will now be re-configured to generate a key of 4096 bits
Changing card key attribute for: Encryption key
Please select what kind of key you want:
&nbsp;&nbsp; (1) RSA
&nbsp;&nbsp; (2) ECC
Your selection? 1
What keysize do you want? (2048) 4096
The card will now be re-configured to generate a key of 4096 bits
Changing card key attribute for: Authentication key
Please select what kind of key you want:
&nbsp;&nbsp; (1) RSA
&nbsp;&nbsp; (2) ECC
Your selection? 1
What keysize do you want? (2048) 4096
The card will now be re-configured to generate a key of 4096 bits

Możesz wybrać atrybut dla każdego klucza (czyli podpisu, klucza szyfrowania i uwierzytelniania). Większość ludzi będzie używać tych samych atrybutów dla każdego klucza. Wpisz list, aby zobaczyć wyniki (spójrz na pole „Atrybuty klucza”, które teraz brzmi rsa4096).

gpg/card> list

Reader ...........: 20A0:4108:0000320E0000000000000000:0
Application ID ...: D27600012401020100050000320E0000
Version ..........: 2.1
Manufacturer .....: ZeitControl
Serial number ....: 0000320E
Name of cardholder: [not set]
Language prefs ...: de
Sex ..............: unspecified
URL of public key : [not set]
Login data .......: [not set]
Signature PIN ....: forced
Key attributes ...: rsa4096 rsa4096 rsa4096
Max. PIN lengths .: 32 32 32
PIN retry counter : 3 0 3
Signature counter : 0
Signature key ....: [none]
Encryption key....: [none]
Authentication key: [none]
General key info..: [none]

Wpisz quit i naciśnij enter, aby wyjść lub przejdź bezpośrednio do poprzedniej sekcji, aby faktycznie wygenerować klucze z atrybutami kluczy, które właśnie ustawiłeś.

Poniższa tabela ilustruje, który algorytm może być zastosowany na którym urządzeniu.

Start

Pro + Magazynowanie

Pro 2 + Magazyn 2

rsa1024

rsa2048

rsa3072

rsa4096

krzywa25519 (ECC)

NIST (ECC)

Brainpool (ECC)

secp256k1

Eksportowanie klucza publicznego i użycie Keyservera#

Chociaż możesz zacząć używać Nitrokey od razu po wygenerowaniu kluczy w Twoim systemie, musisz zaimportować swój klucz publiczny na każdym systemie, na którym chcesz używać Nitrokey. Aby być przygotowanym masz dwie opcje: albo zapisujesz klucz publiczny gdziekolwiek chcesz i używasz go na innym systemie, albo zapisujesz klucz publiczny na stronie internetowej/serwerze kluczy.

Generowanie pliku klucza publicznego#

Aby uzyskać prosty plik swojego klucza publicznego, możesz po prostu użyć gpg2 --armor --export keyID > pubkey.asc. Użyj albo odcisku palca jako „keyID” (spójrz na gpg -K, aby go uzyskać) lub po prostu użyj swojego adresu e-mail jako identyfikatora.

Możesz nosić ten plik przy sobie lub wysłać go do kogokolwiek chcesz. Ten plik nie jest w ogóle tajny. Jeśli chcesz użyć Nitrokey w innym systemie, najpierw importujesz ten klucz publiczny przez gpg2 --import pubkey.asc, a następnie wpisujesz gpg2 --card-status, aby system wiedział, gdzie szukać tego klucza. To wszystko.

Przesyłanie klucza publicznego#

Jeśli nie chcesz nosić ze sobą pliku klucza publicznego, możesz przesłać go do keyservera. Możesz to zrobić wpisując gpg --keyserver search.keyserver.net --send-key keyID. Jeśli używasz innej maszyny, możesz po prostu zaimportować go używając gpg --keyserver search.keyserver.net --recv-key keyID.

Inną możliwością jest zmiana ustawienia URL na karcie. Uruchom ponownie gpg -card-edit i najpierw ustaw adres URL, pod którym znajduje się klucz (np. na serwerze kluczy lub na swojej stronie internetowej itp.) za pomocą polecenia url. Od tej pory możesz importować klucz na inny system używając tylko polecenia fetch w środowisku gpg --card-edit.