Stunnel#

Stunnel działa jako wrapper do szyfrowania SSL pomiędzy zdalnym klientem a lokalnym (uruchamianym przez inetd) lub zdalnym serwerem. Można go użyć do dodania funkcjonalności SSL do powszechnie używanych demonów inetd, takich jak serwery POP2, POP3 i IMAP, bez żadnych zmian w kodzie programów».

Stunnel jest w stanie załadować silnik OpenSC PKCS#11 przy takiej konfiguracji:

engine=dynamic
engineCtrl=SO_PATH:/usr/lib/opensc/engine_pkcs11.so
engineCtrl=ID:pkcs11
engineCtrl=LIST_ADD:1
engineCtrl=LOAD
engineCtrl=MODULE_PATH:/usr/lib/pkcs11/opensc-pkcs11.so
engineCtrl=INIT

[service]
engineNum=1
key=id_45