Szyfrowana pamięć przenośna#

Przed użyciem szyfrowanego mobilnego magazynu musisz zainstalować i zainicjować Nitrokey Storage i pobrać najnowszą Nitrokey App.

  1. Uruchom aplikację Nitrokey.

  2. Naciśnij jego ikonę w zasobniku i wybierz w menu opcję „Odblokuj zaszyfrowany wolumin”.

  3. W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź kod PIN użytkownika.

  4. Jeśli jest to pierwszy raz, może być konieczne utworzenie partycji na zaszyfrowanym woluminie. System Windows otworzy odpowiednie okno i poprosi Cię o wykonanie tej czynności. W systemach GNU+Linux oraz Mac może być konieczne otwarcie menedżera partycji i ręczne utworzenie partycji. Możesz utworzyć tyle partycji, ile chcesz. Zalecamy system FAT(32), jeśli chcesz mieć dostęp do partycji z różnych systemów operacyjnych.

  5. Teraz możesz korzystać z zaszyfrowanego woluminu tak samo, jak z każdego innego zwykłego dysku USB. Wszystkie zapisane na nim dane zostaną automatycznie zaszyfrowane w sprzęcie Nitrokey.

  6. Aby usunąć lub zablokować zaszyfrowany wolumin, należy go najpierw odmontować/odrzucić.

  7. Następnie możesz odłączyć Nitrokey lub wybrać „Zablokuj zaszyfrowany wolumin” z menu aplikacji Nitrokey.

Pamięć masowa Nitrokey może również tworzyć woluminy ukryte. Zapoznaj się z odpowiednimi instrukcjami dla woluminów ukrytych.